Bakit Balik Islam?

Ang Tao ay sadyang mahina at lantad sa lahat ng panganib, maraming bagay ang nakaabang o maaaring sumalubong sa kaniyang pagtahak sa masalimuot na mundo ng buhay, mga bagay na maaaring maka-apekto sa kaniyang buong pagkatao, at tuwirang hadlangan ang kaniyang mga hangarin at mithiin sa buhay. Maaari siyang dapuan ng sakit, mawalan ng mga mahahalagang bagay, maaaring masaktan, na ang mga plano sa buhay ay hindi magkaroon ng katuparan.

Sa pagmasid ng tao sa kaniyang kapaligiran at pagtuunan ng pansin ang karagatan, ang kabundukan, ang ganda ng kalikasan, ang malalim na katahimikan ng dilim ng gabi kasabay ang pagdama ng mahalumigmig na simoy ng hanging amihan, magkaminsan ay sumasagi ang damdaming nagbabadya ng kalungkutan, kasunod ng pagtangap sa sarili ng angking kahinaan. Sa bahaging ito, malibang siya ay tuwirang may pagmamataas sa sarili at hindi tatangap sa katotohanan, ay mapag-uunawa at madarama ang damdaming mapagkumbaba at pagtangap ng pagiging maliit at mahina kung ihahambing sa mga bagay na kaniyang napagtuonan ng pansin sa kaniyang kapaligiran. Kung titimbangin ng isang tao ang bawa’t bagay, kaniyang mapagtatanto na mayroong bagay na nawawala. Kaniyang maitatanong sa sarili: “Ano ba ang kahulugan ng buhay, paano ba ito maipapaliwanag, at ano ang tunay na dahilan upang ang tao ay mabuhay?

Sa punto ito pumapasok ang usapin hingil sa Pananampalataya. Mapag’uunawa ng tao na may isang dakilang kapangyarihan sa likod ng mga hiwagang ito ng buhay, bagay na nasa likod ng lahat ng nagaganap sa buhay ng tao at sa kaniyang kapaligiran.

Magkagayon, dito magsisimulang hanapin ng tao ang mas higit sa kaniya, isang dapat na sundin, paniwalaan at sambahin. Sa kaniyang pakikipagmuni sa sarili ay pagpapasyahan niyang simulan ang pagsasaliksik upang tuklasin ang hiwagang naghuhumiyaw sa kaibuturan ng kaniyang puso’t isipan, isang malalim na mithiin na matighaw ang kaniyang pagkauhaw sa hinahanap na kasagutan.

Ito ang kamangha’manghang katangian ng tao na siyang naghihiwalay sa kaniya sa uring hayop, siya ay iba sa lahat ng nilikha, kaya naman siya ay may pananagutan sa Lumikha. Kung ang tao ay napatnubayan, kaniyang matatagpuan ang nag-iisang Diyos, tungo sa pagsasagawa ng tunay na pagsamba na siyang titighaw sa kaniyang pagkauhaw sa ispiritual na kalagayan ng buhay.

Magbalik Islam ito ay paanyaya na may malalim na kahulugan. Magbalik Islam,Paanyayang ginagamit ng mga Muslim sa kanilang pagtuturo sa salita ng Allah (swt). Paanyayang ginagamit ng mga Muslim para hikayatin ang tao na magbalik sa tunay na relihion na ibinigay sa kanya ng Allah.

Ang Allah ay nagwika sa kanyang banal na Qur’an:

“Anyayahan (ang sangkatauhan) sa landas ng inyong panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at sa Banal na Qur”an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam. Katotohanang lubos na batid ng Panginoon kung sino ang nangaligaw sa kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang mga napatnubayan,” Qur’an 16:125

Bakit mag balik Islam? Ano ba ang nais na ipakahulugan ng salitang ito? At bakit tayo nararapat magbalik dito?

Dalawang dahilan kung bakit dapat magbalik Islam:

1. Sapagkat Islam ang tanging relihiyon na ibinigay ng diyos sa lahat ng kanyang nilikha.
2. Sapagkat ito rin ang unang relihiyon na sinunod ng mga ninunong pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila o ang kristianismo.

Advertisements

One Response to Bakit Balik Islam?

Mag-iwan ng Tugon

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: